Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring

Raspisan je Javni poziv za sprovođenje besplatne mentoring usluge koja se realizuje u okviru Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2021. godini, Ministarstva privrede, koji se implementira preko Razvojne agencije Srbije i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Mentoring je besplatna usluga  kojom se pruža sveobuhvatna podrška korisnicima kroz individualni pristup.  Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije (RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Mentorstvo pomaže vlasniku ili direktoru preduzeća da prepozna ključnu tačku potencijala svog poslovanja, a korisnik uz pomoć mentoringa razvija i sprovodi akcioni plan koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata.

Mentori imaju profesionalno iskustvo u radu sa malim i srednjim preduzećima, dolaze iz 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i sertifikovani su od strane Razvojne agencije Srbije, a u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju.

Do sada je uslugu mentorstva u Srbiji koristilo preko 2.500 korisnika. Prema podacima, u tim privrednim subjektima zabeleženo je kumulativno povećanje poslovne dobiti za 15% u odnosu na prethodnu godinu. 

Javni poziv je otvoren do 16. jula 2021. godine.

Pravo na učešće na javnom pozivu imaju:

1. Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 • imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa; 
 • ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

2. Zadruge koje ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge;
 • da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Javni poziv, Uputstvo i obrasci za prijavu dostupni su na sajtu RAS, www.ras.gov.rs, kao i na internet  stranama akreditovanih razvojnih agencija i u štampanom obliku u ARRA.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na elektronsku adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

 1. Za novoosnovane privredne subjekte-ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva: 
  1. 1. Obrazac 1- Popunjena prijava; 
  2. 2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;
  3. 3. Bilans stanja i bilans uspeha podnosioca prijave za 2020. godinu – Kopija Potvrde o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije za 2020. godinu izdata od APR. Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije za 2020. godinu, dostaviti kopije bilansa stanja i bilansa uspeha za 2020. godinu, uz pisanu izjavu zakonskog zastupnika Podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu (Obrazac 2);

Napomena 1: Paušalno oporezivani korisnici dostavljaju Potvrdu nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde.

Napomena 2: Dokumentaciju pod tačkom 1.2. i 1.3. nisu u obavezi da dostave privredni subjekti registrovani u 2021. godini.

 

 1. Za privredne subjekte koji su registrovani pre maja 2018. godine:

2.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;

2.2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde; 

2.3 Bilans stanja i bilans uspeha podnosioca prijave za 2020. godinu – Kopija Potvrde o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije za 2020. godinu izdata od APR. Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije za 2020. godinu, dostaviti kopije bilansa stanja i bilansa uspeha za 2020. godinu, uz pisanu izjavu zakonskog zastupnika Podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu (Obrazac 2);

 

Napomena 1: Paušalno oporezivani korisnici dostavljaju Potvrdu nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde.

 

 1. Za zadruge:

3.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;

3.2. Potvrda nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve  javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;

3.3 Bilans stanja i bilans uspeha za 2020. godinu - Kopija Potvrde o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije za 2020. godinu izdata od APR. Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije za 2020. godinu, dostaviti bilans stanja i bilans uspeha za 2020. godinu,za koje ovlašćeno lice iz zadruge mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.

 

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne podnete prijave.

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

 Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava na javni poziv za dobijanje usluge mentoring u 2021. godini.

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd

Adresa: Topličin venac 11/4, Beograd

Telefon: 011/2186-730; 011/2186-740

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   

www.rarei.rs

 

Prateća dokumentacija: 

RAREI

RAREI predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa grada Beograda kao evropskog regiona, kao i ključnog nosioca saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama u procesu evropskih integracija. RAREI je akreditovana od strane Razvojne agencije Srbije. Naši članovi su Grad Beograd, Privredna komora Srbije i Institut ekonomskih nauka.

Gde se nalazimo

Kontakt

Topličin venac 11/4

11000 Beograd

tel/fax. +381 11 2186 730

tel/fax. +381 11 2186 740

RADNO VREME: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…