Specijalizovani programi podrške

Specijalizovani programi podrške

Program podrške klasterima

Program podrske razvoju klastera razvijen je na osnovu visegodisnjeg iskustva u radu sa klasterima u okviru nacionalnih programa za podrsku razvoju klastera. U okviru ovog programa Regionalna razvojna agencija Beograd pruza sledece vrste usluga:

  • stručna podrška klasterskim inicijativama;
  • stručna podrška u uspostavljanju klastera;
  • stručna podrška u razvoju klastera;
  • stručna podrška u pripremama predloga projekata;
  • stručna podrška u realizaciji projekata;
  • realizacija edukativnih programa;
  • pružanje konsalting usluga i skladu sa potrebama klastera/članica klastera.

Programi podrške konkurentnosti i brzorastućim MSPP

Osnovni cilj programa je jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređenje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Mentoring za MSPP

Mentoring program je deo nacionalnog programa za podršku malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, koji se realizuje po metodologiji koja je razvijena u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Mentoring program je specifična vrsta nefinansijske podrške preduzećima i preduzetnicima, koji su suočeni sa izvesnim problemima u tekućem poslovanju ili se nalaze u presudnom trenutku za dalji razvoj.

Mentoring program predstavlja zajednički rad mentora i preduzetnika u cilju nalaženja najpovoljnijih rešenja za buduće poslovanje. Mentor pomaže preduzetniku da prouči trenutnu poslovnu situaciju, eventualne probleme i smetnje za dalji razvoj.

Mentoring usluga je vremenski ograničena. Proces započinje zajedničkom analizom trenutnog stanja  i problema, nastavlja se pripremom plana za prevazilaženje poteškoća i saradnjom na realizaciji planiranih aktivnosti.

Reegionalna razvojna agencija Beograd realizuje mentoring program za mala i srednja preduzeća od samog početka njegove implementacije u Srbiji počev od pilot projekta sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) od 2009 godine.

Program podrške ženskom preduzetništvu

Opšti cilj programa je razvoj ženskog preduzetništva kroz usklađivanje poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

More in this category: « Konsalting

RAREI

RAREI predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa grada Beograda kao evropskog regiona, kao i ključnog nosioca saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama u procesu evropskih integracija. RAREI je akreditovana od strane Razvojne agencije Srbije. Naši članovi su Grad Beograd, Privredna komora Srbije i Institut ekonomskih nauka.

Gde se nalazimo

Kontakt

Topličin venac 11/4

11000 Beograd

tel/fax. +381 11 2186 730

tel/fax. +381 11 2186 740

RADNO VREME: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…