О RAREI

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd – RAREI osnovana je 2002. godine i akreditovana od strane Razvojne agencije Srbije. Naši članovi su Grad Beograd, Privredna komora Srbije i Institut ekonomskih nauka. Kao institucija koja je utemeljena na Zakonu o regionalnom razvoju, RAREI predstavlja koordinatora razvoja na teritoriji Grada Beograda, i kao takvi smo prepoznati od strane domaćih i međunarodnih razvojnih institucija.

RAREI predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa grada Beograda kao evropskog regiona, kao i ključnog nosioca saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama u procesu evropskih integracija. RAREI služi kao nezavisni pokretač i tačka susreta javnog, privatnog i civilnog sektora u regionu. Zaposleni u RAREI imaju značajno iskustvo u upravljanju projektima finansiranim od strane EU, međunarodnih i domaćih donatora. Ovo iskustvo podrazumeva upravljanje kompletnim projektnim ciklusom, od pripremne faze, kroz implementaciju, koordinaciju i nadzor, kao i izveštavanje.

RAREI je uspešno pripremila i realizovala veliki broj projekata finansiranih od strane EU, međunarodnih i bilateralnih donatora, kao i nacionalnih fondova, u oblastima regionalne saradnje, društveno-ekonomskog razvoja, preduzetništva, obrazovanja mladih, konkurentnosti i inovacija.

RAREI pruža podršku gradskoj administraciji i ostalim zainteresovanim stranama u regionu (javne kompanije i organizacije finansirane od strane Grada Beograda) u pripremi predloga projekata i implementaciji odobrenih projekata. Kroz edukaciju, treninge i konsultantske usluge zainteresovanim stranama u oblastima upravljanja projektima, turizma, kulture, ruralnog razvoja, zelenih tehnologija, inovativnog i održivog ekonomskog razvoja, RAREI razvija projekte koji doprinose razvoju beogradskog regiona.
 
VIZIJA RAREI

Beograd kao razvijeni evropski region.


MISIJA RAREI

RAREI Beograd kao:

- focal point strateškog razvoja Grada Beograda kao evropskog regiona,
- focal point domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama u procesu evropskih integracija,
- focal point za koordinaciju izvora finansiranja i aktivnosti za realizaciju projekata.
- focal point za snažnu podršku MMSPP sektoru
 
CILJEVI RAREI
 
U skladu sa neophodnošću za kontinuiranim održivim društveno-ekonomskim razvojem regiona Beograd, razvojem jake i dinamične privrede, moderne infrastrukture, stvaranjem novih radnih mesta, stvaranjem povoljne klime za privlačenje investitora, kao i uslova boljeg i kvalitetnijeg života, RAREI Beograd je fokusirana na četiri osnovna cilja:

1. razvoj regiona Beograd, u skladu sa strateškim dokumentima na nacionalnom i regionalnom nivou, kao i sa modernim trendovima razvoja evropskih regiona,
2. dinamičan i efikasan razvoj sektora MMSPP i poljoprivrede, koji su nosilac procesa novog zapošljavanja i kvalitetnije privredne strukture,
3. razvijeni i međusobno koordinirani kapaciteti gradske uprave i gradskih opština na teritoriji regiona Beograd (ljudski, materijalni, programski i sl.),
4. obezbeđivanje sredstava za realizaciju ključnih razvojnih projekata regiona Beograd iz međunarodnih i domaćih izvora finansiranja, u cilju podrške i relaksacije budžeta grada Beograda, kao i podrške procesu evropskih integracija.
 
 
_____________________________________________________________________________ 
RAREI prikuplja podatke o ličnosti od poslovnih partnera, u sklopu svog redovnog poslovanja. Obaveštenje i odluku u vezi sa tim možete pogledati na sledećim linkovima:

______________________________________________________________________________

Podaci se objavljuju u skladu sa članom 8. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 159/2020).

RAREI

RAREI predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa grada Beograda kao evropskog regiona, kao i ključnog nosioca saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama u procesu evropskih integracija. RAREI je akreditovana od strane Razvojne agencije Srbije. Naši članovi su Grad Beograd, Privredna komora Srbije i Institut ekonomskih nauka.

Gde se nalazimo

Kontakt

Topličin venac 11/4

11000 Beograd

tel/fax. +381 11 2186 730

tel/fax. +381 11 2186 740

RADNO VREME: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…