Unapređenje zapošljavanja u Beogradu

Unapređenje zapošljavanja u Beogradu kroz pristup zasnovan na specifičnim potrebama građana predstavlja osnov Akcionog plana zapošljavanja grada Beograda za 2016. godinu.

Da bi se povećanje zaposlenosti ostvarilo postavljeni su osnovni ciljevi razvoja lokalne politike zapošljavanja u 2016. godini, a to je povećanje zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti kroz unapređenje institucija tržišta rada i pristupa novim tržištima, posredovanje u zapošljavanju i profesionalnu orijentaciju, povećanje kompetentnosti radne snage putem dodatnog obrazovanja i obuka, podsticanje zapošljavanja i poslovanja putem subvencija, kao i podršku razvoju preduzetništva i malih i srednjih preduzeća.

Mere aktivne politike zapošljavanja i druge planirane programske aktivnosti za podsticanje zapošljavanja, u skladu sa utvrđenim nadležnostima, sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala za grad Beograd, jedinica lokalne samouprave – Grad Beograd (Sekretarijat za privredu i Uprava za poljoprivredu, Sekretarijat za finansije, Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu) i druge organizacije i institucije u skladu sa ovim dokumentom: Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima, Gradski centar za socijalno preduzetništvo Beograda, Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd, Privredna komora Beograda, Direkcija za gradsko građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Fond za razvoj Republike Srbije – Filijala Beograd.

U 2016. godini Grad Beograd se, u skladu sa postavljenim prioritetom i ciljevima, kao i dostupnim finansijskim sredstvima, opredelio za finansiranje sledećih mera i aktivnosti podrške za zapošljavanje i samozapošljavanje:

 • Beogradski sajam zapošljavanja;
 • Beogradski sajam profesionalne orijentacije;
 • Sajam preduzetništva žena;
 • Sajam mikro i porodičnog biznisa;
 • Beogradski investicioni dani
 • Bg praksa;
 • interaktivna predavanja radi informisanja mladih o izboru budućeg zanimanja i mogućnostima razvoja karijere;
 • promocija preduzetničkog duha kod mladih u osnovnim i srednjim školama i fakultetima;
 • škola socijalnog preduzetništva „Preduzetnik to sam ja”;
 • promotivne kampanje podrške razvoju socijalnog preduzetništva;
 • obuka za organsku proizvodnju i za pčelare;
 • škola stranih jezika i škola računara za mlade;
 • edukacije za kategorizaciju privatnog smeštaja u okviru sajma turizma;
 • nefinansijska podrška razvoju klastera u ključnim industrijama;
 • razvoj profesionalnih kompetencija u sektoru MMSPP;
 • mentoring program;
 • platforma za podršku franšizinga;
 • podrška razvoju i rastu start-up kompanija;
 • subvencija za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima;
 • subvencija za podršku razvoja inovativnih delatnosti (samozapošljavanje preduzetnika);
 • subvencije za razvoj ženskog preduzetništva;
 • dodela podsticajnih sredstava u oblasti povrtarstva, voćarstva i pčelarstva;
 • dodela dotacija dobrovoljnim i nevladinim nedobitnim organizacijama za sufinansiranje programa organizacija kongresa, sajmova i manifestacija u Beogradu i reprezentativnih programa i projekata iz oblasti turizma;
 • dodela poslovnog prostora u vlasništvu Grada u zakup pod povoljnim uslovima;
 • poslovni susreti privrednika Beograda i privrednika regiona;
 • nastupi MMSPP na međunarodnim sajmovima u regionu;
 • krediti/garancije za mikro/mala, srednja i velika pravna lica i start up krediti.

Ovim merama podržaće se zapošljavanje nezaposlenih lica, i to iz kategorije teže zapošljivih lica, kao što su mladi do 30 godina života, viškovi zaposlenih, nezaposleni stariji od 50 godina, nezaposleni bez kvalifikacija, niskokvalifikovani i dugoročno nezaposleni, osobe sa invaliditetom, Romi i žrtve porodičnog nasilja.

Pored navedenih, u 2016. godini će biti realizovane i druge mere i aktivnosti za podsticanje zapošljavanja koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje u skladu sa svojom programskom orijentacijom i raspoloživim finansijskim sredstvima, kao i druge organizacije i institucije u skladu sa utvrđenim nadležnostima.

Kompletan dokument Akcionog plana zapošljavanja grada Beograda za 2016. godinu možete preuzeti sa zvaničnog sajta Grada Beograda:

http://www.beograd.rs/download.php/documents/APZza2016.pdf 

RAREI

RAREI predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa grada Beograda kao evropskog regiona, kao i ključnog nosioca saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama u procesu evropskih integracija. RAREI je akreditovana od strane Razvojne agencije Srbije. Naši članovi su Grad Beograd, Privredna komora Srbije i Institut ekonomskih nauka.

Gde se nalazimo

Kontakt

Topličin venac 11/4

11000 Beograd

tel/fax. +381 11 2186 730

tel/fax. +381 11 2186 740

RADNO VREME: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…