Novi COSME javni poziv za klastere: Cluster Go International

Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije (EASME) objavila je javni poziv u okviru COSME programa za unapređenje saradnje klastera i poslovnih asocijacija širom Evrope, a u cilju formiranja Evropskog strateškog partnerstva za klastere (European Strategic Cluster Partnerships).

Javni poziv – Cluster Go International COS-CLUSINT-2016-03-01 – namenjen je klasterima i poslovnim asocijacijama aktivnim u COSME zemljama zainteresovanim za formiranje i funkcionisanje 'European Strategic Cluster Partnership-Going International' (ESCP-4i). Javni poziv biće realizovan u dve faze – faza pripreme (Strand 1.a i 1.b) i faza implementcije (Strand 2).

Aplikanti moraju da formiraju konzorcijum u kojem svi članovi predstavljaju aktivne klastere i poslovne asocijacije registrovane ili koje planiraju da budu registrovane na Evropskoj platformi za saradnju među klasterima (European Cluster Collaboration Platform (ECCP). Ukoliko ste konzorcijum, tražite partnere u cilju apliciranja za navedeni COSME javni poziv, ili konzorcijum koji je aktivan u sektoru/ima u kojima vi poslujete – više informacija možete da pronađete na ECCP stranici http://www.clustercollaboration.eu/partner-search.

Maksimalan iznos granta koji se mogu odobriti po projektu: kreće se od 200,000 evra (Strand 1.a I 1.b) do 448,750 evra (Strand 2).
Vrsta javnog poziva: Grant
Visina sufinansiranja: maksimalno do 75% ukupne vrednosti projekta

Dokumentacija: Kompletan tekst javnog poziva i dokumentacija za prijavu na javni poziv dostupna je na linku EASME:

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2016-03-01-cluster-go-international 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…