Projekat podrške ženskom preduzetništvu u 2015. godini (dalje: Projekat) realizuje Nacionalna agencija za regionalni razvoj u okviru Programa podrške daljem razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2015. godini u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

 

Osnovni cilj Projekta je razvoj ženskog preduzetništva u smislu povećanja broja žena u biznisu, veće vidljivosti uspešnih žena – preduzetnica i uspešnog preduzetništva uopšte, jačanja motivacije preduzetnica za unapređenje poslovanja, a kroz davanje bespovratnih finansijskih sredstava.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

 • uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda/sertifikacija/resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
 • poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
 • poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
 • testiranje novih proizvoda;
 • izradu i implementaciju specijalizovanog softvera;
 • novi dizajn proizvoda i ambalaže;
 • elektronsku prezentaciju preduzeća i
 • edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća u vlasništvu i upravi žena, kao i preduzetnici čiji je osnivač žena, a koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je pretežna delatnost proizvodnja, prerada ili pružanje usluga (da šifra delatnosti registrovana u Agenciji za privredne registre ukazuje na proizvodnu/uslužnu delatnost ili delatnost prerade);
 • da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 • da učešće žene/a u vlasništvu privrednog društva iznosi najmanje 25% i da istovremeno žena/e upravlja/ju poslovanjem (žena/e je/su upisana/e u Agenciji za privredne registre kao direktor ili zamenik direktora), odnosno da je žena osnivač preduzetničke radnje;
 • da su osnovani najkasnije 01. jula 2013. godine;
 • da imaju pozitivne rezultate poslovanja u prethodne dve godine;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da u prethodne dve godine i tekućoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencije i drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara za sve aktivnosti, osim za elektronsku prezentaciju preduzeća za koju se može odobriti maksimalno 100.000,00 dinara. 

Nacionalna agencija za regionalni razvoj će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 65% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Projekta iznose 10.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95. – 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Rok za podnošenje prijava je 19. avgust2015. godine.

Tekst Projekta, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 011/2060-807; 011/2060-810; 011/2060-829; 011/2060-843; 011/2060-847; 011/2060-855; 011/2060-856; 011/2060-864 i 011/2060-870.

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji:

 • Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“ d.o.o. Zaječar; Trg Oslobođenja bb, 19000 Zaječar; tel: 019/426-376, 426-377; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.raris.org;
 • Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „Banat“ d.o.o. Zrenjanin; Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin; tel: 023/510-567, 561-064; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.banat.rs;
 • Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o. Leskovac; Pana Đukića 42, 16000 Leskovac; tel: 016/3150-115, 233 440; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.centarzarazvoj.org;
 • Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga d.o.o. Kraljevo; Cara Dušana 77, 36000 Kraljevo; tel: 036/397-777; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.kv-rda.org;
 • Regionalna razvojna agencija „JUG“ d.o.o. Niš; Obrenovićeva 38/I, 18000 Niš; tel: 018/515-447, 522-659; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.rra-jug.rs;
 • Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“ d.o.o. Užice; Petra Ćelovića bb, 31000 Užice; tel: 031/523-065, 510-098; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.rrazlatibor.co.rs;
 • Regionalna razvojna agencija Bačka d.o.o. Novi Sad; Bulevar Mihajla Pupina 20/II, 21000 Novi Sad; tel: 021/557-781; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.rda-backa.rs;
 • Regionalna razvojna agencija Srem d.o.o. Ruma; Glavna br. 172, 22400 Ruma; tel: 022/470-910; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.rrasrem.rs;
 • Regionalna razvojna agencija Sandžaka „SEDA“ d.o.o. Novi Pazar; 7. jula bb, 36300 Novi Pazar; tel: 020/332-700; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.seda.org.rs;
 • Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja d.o.o. Kragujevac; Kralja Petra I br. 22, 34000 Kragujevac; tel: 034/302-701;    300-575; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.redasp.rs;
 • Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd, d.o.o. Beograd; Topličin venac 11/4, 11000 Beograd; tel: 011/2186-730, 2186-740; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.rarei.rs;
 • Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine d.o.o. Loznica;    Jovana Cvijića 20, 15300 Loznica; tel: 015/876-096, 875-993; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.rrappr.rs;
 • Regionalna razvojna agencija PANONREG d.o.o. Subotica; Trg Cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica; tel: 024/554-107; e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.panonreg.rs;
 • Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ d.o.o. Požarevac; Stari korzo 30/3, 12000 Požarevac; tel: 012/510-824, 511-823; e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.rra-bp.rs.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

icon_word    Образац 1 – Пријава

icon_word    Образац 2 – Изјава о прихватању услова за доделу средстава

icon_word    Образац 3 – Изјава о додељеној државној помоћи мале вредности

icon_word    Образац 4 – Изјава о броју запослених жена на неодређено време

icon_word    Образац 5 – Изјава да на територији РС

icon_word    Образац 6 – Захтев за исплату одобрених средстава

table-excel-icon    Образац 7 – Финансијски идентификациони лист

icon_word    Образац 8 – Образац за праћање ефеката реализованих активности

pdf     Projekat

pdf      Uputstvo

pdf      Pravila za ocenjivanje prijava po projektu zenskom preduzetnistvu

RAREI

RAREI predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa grada Beograda kao evropskog regiona, kao i ključnog nosioca saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama u procesu evropskih integracija. RAREI je akreditovana od strane Razvojne agencije Srbije. Naši članovi su Grad Beograd, Privredna komora Srbije i Institut ekonomskih nauka.

Gde se nalazimo

Kontakt

Topličin venac 11/4

11000 Beograd

tel/fax. +381 11 2186 730

tel/fax. +381 11 2186 740

RADNO VREME: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…