Program sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

 

Klasteri su pravna lica, geografske koncentracije međusobno povezanih preduzeća, specijalizovanih dobavljača, pružaoca usluga, preduzeća u povezanim sektorima i povezanih institucija u područjima u kojima međusobno konkurišu, ali i sarađuju.

Ciljevi  Programa

Opšti cilj Programa jeste povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika povezivanjem u klastere, kao i jačanje saradnje mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa naučno-istraživačkim organizacijama.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju inovativni klasteri,  odnosno pravna lica koja upravljaju ovim klasterima i koja su odgovorna za upravljanje poslovnim prostorom, objektima i aktivnostima inovativnih klastera u pogledu njihovog korišćenja i pristupa, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;
 2. da imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava i preduzetnika i tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);
 3. da imaju za članove minimum 60% mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju;
 4. da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;
 5. da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 6. da im za iste aktivnosti nisu odobrena podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta lokalne samouprave za 2015. godinu;
 7. da su preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, registrovana na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
 8. da su podneli zahtev sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;
 9. da preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama.

Projektne aktivnosti koje su predmet finansiranja mogu biti:

 1. Troškovi izrade i/ili realizacije zajedničkih inovativnih projekata koji se odnose na razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda, procesa ili usluga;
 2. Troškovi izrade i ispitivanje prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže, uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje;
 3. Sajmske aktivnosti klaster organizacije.

Klasteri mogu, u okviru jednog zahteva, konkurisati samo sa jednim projektom koji je u skladu sa vizijom i strategijom rada klastera koju su usvojile sve članice, kao i sa operativnim planom za tekuću godinu. U realizaciji projekta mora da učestvuje minimum šest članova klastera.

Sredstva raspoloživa u okviru Programa dodeljuju se inovativnim klasterima i namenjena su za učešće u finansiranju do 50% opravdanih troškova projekta, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava klasteri su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Sredstvima iz Programa će se sufinansirati sve projektne aktivnosti koje su započete nakon 01.01.2015. godine.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 27.08.2015. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 011/2060-843; 011/2060-855; 011/2060-856; 011/2060-864 i 011/2060-829.

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji:

 • Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“ d.o.o. Zaječar; Trg Oslobođenja bb, 19000 Zaječar; tel: 019/426-376, 426-377; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; www.raris.org;
 • Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „Banat“ d.o.o. Zrenjanin; Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin; tel: 023/510-567, 561-064; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.www.banat.rs;
 • Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o. Leskovac; Pana Đukića 42, 16000 Leskovac; tel: 016/3150-115, 233 440; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.www.centarzarazvoj.org;
 • Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga d.o.o. Kraljevo; Cara Dušana 77, 36000 Kraljevo; tel: 036/397-777; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.www.kv-rda.org;
 • Regionalna razvojna agencija „JUG“ d.o.o. Niš; Obrenovićeva 38/I, 18000 Niš; tel: 018/515-447, 522-659; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.www.rra-jug.rs;
 • Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“ d.o.o. Užice; Petra Ćelovića bb, 31000 Užice; tel: 031/523-065, 510-098; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.www.rrazlatibor.co.rs;
 • Regionalna razvojna agencija Bačka d.o.o. Novi Sad; Bulevar Mihajla Pupina 20/II, 21000 Novi Sad; tel: 021/557-781; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.www.rda-backa.rs;
 • Regionalna razvojna agencija Srem d.o.o. Ruma; Glavna br. 172, 22400 Ruma; tel: 022/470-910; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.www.rrasrem.rs;
 • Regionalna razvojna agencija Sandžaka „SEDA“ d.o.o. Novi Pazar; 7. jula bb, 36300 Novi Pazar; tel: 020/332-700; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.www.seda.org.rs;
 • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља д.о.о. Kрагујевац; Краља Петра I бр. 22, 34000 Kрагујевац; тел: 034/302-701;    300-575; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.www.redasp.rs
 • Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd, d.o.o. Beograd; Topličin venac 11/4, 11000 Beograd; tel: 011/2186-730, 2186-740; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.www.rarei.rs;
 • Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine d.o.o. Loznica;    Jovana Cvijića 20, 15300 Loznica; tel: 015/876-096, 875-993; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.www.rrappr.rs;
 • Regionalna razvojna agencija PANONREG d.o.o. Subotica; Trg Cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica; tel: 024/554-107; e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.www.panonreg.rs;
 • Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ d.o.o. Požarevac; Stari korzo 30/3, 12000 Požarevac; tel: 012/510-824, 511-823; e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.www.rra-bp.rs;
 • Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga d.o.o. Kruševac, Balkanska 63/4, 37000 Kruševac; tel: 037/418-520; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

pdf    Javni poziv – Program podrske razvoju inovativnih klastera u 2015. godini

pdf    Program podrske razvoju inovativnih klastera u 2015. godini

pdf     Uputstvo za sprovodjenje Programa Klasteri 2015

icon_word     Obrazac I – Prijava

icon_word     Оbrazac II – Izjava

table-excel-icon    Obrazac III -

icon_word     Obrazac IV- Opis pojedinacnih projekata

table-excel-icon     Obrazac V – Budzet

table-excel-icon     Obrazac VI – Struktura finansiranja projekata

icon_word     Obrazac VII – Radne biografije

icon_word      Obrazac VII – Radne biografije

icon_word      Prilog br. 1 – Zahtev za isplatu

table-excel-icon      Prilog br. 2 – Finansijski identifikacioni list

icon_word     Prilog br. 3 – Zahtev za isplatu drugog dela

RAREI

RAREI predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa grada Beograda kao evropskog regiona, kao i ključnog nosioca saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama u procesu evropskih integracija. RAREI je akreditovana od strane Razvojne agencije Srbije. Naši članovi su Grad Beograd, Privredna komora Srbije i Institut ekonomskih nauka.

Gde se nalazimo

Kontakt

Topličin venac 11/4

11000 Beograd

tel/fax. +381 11 2186 730

tel/fax. +381 11 2186 740

RADNO VREME: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…