Na četvrtoj sednici Saveta za zapošljavanje grada Beograda, jednoglasno je usvojen predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Beograda za 2015. godinu.

Sednici su prisustvovali, pored predsednika Saveta, člana Gradskog veća,  Dragomira Petronijevića i zamenika predsednika Saveta Sandre Pantelić, načelnika Gradske uprave grada Beograda, svi članovi Saveta, predstavnici relevantnih institucija kao što su Nacionalna služba za zapošljavanje – direkcija Beograd, Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd, Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Gradski centar za socijalno preduzetništvo Beograda, Sekretarijat za finansije, Sekretarijat za sport i omladinu, Udruženi sindikati Srbije „Sloga” i Privredna  komora Beograda.

 

– Grad Beograd još od 2010. godine nije imao Savet za zapošljavanje grada Beograda, i ove godine je najzad formiran Savet za zapošljavanje na nivou Grada u cilju sistematskog i planskog rešavanja problema nezaposlenosti – istakao je Petronijević.

Prema  njegovim rečima, ovaj lokalni akcioni plan obuhvata programe i mere aktivne politike za podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja na teritoriji grada Beograda, odgovornosti i  nadležnosti, načine finansiranja, dinamiku izvršenja, mere praćenja, i nakon usvajanja će biti objavljen na zvaničnoj internet-prezentaciji Grada Beograda.

– Grad Beograd je izrada lokalnog akcionog plana koštala nula dinara, u implementaciju LAPZ-a uključene su relevantne institucije koje će sprovoditi programe i mere aktivne politike zapošljavanja koje se odnose na unapređenje institucija tržišta rada, podsticanje zapošljavanja putem subvencija, povećanje kompetentnosti radne snage putem dodatnog obrazovanja i obuka, podršku razvoja preduzetništva i malih i srednjih preduzeća, posebne mere za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kao i mere aktivacije nezaposlenih lica – naveo je Petronijević.

Kako navodi gradska sekretarka za privredu Tijana Maljković, Grad Beograd će sledeće godine usvajanjem Lokalnog akcionog plana zapošljavanja steći uslove da pored svojih sredstava koristi i sredstva Republike Srbije za programe javnih radova, stručne prakse i program sticanja praktičnih znanja.

– Očekujemo da ćemo ovim merama u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Beograda zaposliti oko 70 nezaposlenih lica sa NSZ evidencije i da će oko 90 ljudi proći program stručne prakse. Sekretarijat za privredu će u okviru LAPZ-a sprovoditi ove programe u 2015. godini i nastaviti sa programima dodele subvencija malim i srednjim privrednim subjektima za podizanje kapaciteta, uz obavezu zapošljavanja nezaposlenih lica – navela je Maljkovićeva.

Nikola Vučeljić, direktor Regionalne agencije za  razvoj i evropske integracije Beograd, podsetio je da RAREI uspešno završio obuke u Gradskoj upravi za pisanje i implementaciju EU projekata.

– RAREI, takođe, u 2015. godini planira slične ili iste edukacije koordinacionog tima svih komunalnih preduzeća i institucija, kao i obuku svih 17 opština, ukoliko se za to stvore uslovi. Takođe, postoji i plan da se zajedno sa Privrednom komorom Beograda obezbedi obuka i implementacija za mikro i makro srednja preduzeća i preduzetnike i da se obezbede sredstva za obuke i grantove za pokretanje biznisa – istakao je Nikola Vučeljić.

Prema rečima Sandre Pantelić, Grad Beograd će koordinacijom svojih relevantnih institucija sistematski vršiti realizaciju programa LAPZ-a i na taj način obezbediti bolju kontrolu nad implementacijom projekata i trošenjem budžetskih sredstava.

– Savet za zapošljavanje grada Beograda će prema utvrđenoj dinamici pristupiti realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja u okviru LAPZ-a u 2015. godini, o čijem će radu javnost biti obaveštena putem javnog uvida Izveštaja o radu Saveta za zapošljavanje grada Beograda – istakao na kraju Petronijević.

RAREI

RAREI predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa grada Beograda kao evropskog regiona, kao i ključnog nosioca saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama u procesu evropskih integracija. RAREI je akreditovana od strane Razvojne agencije Srbije. Naši članovi su Grad Beograd, Privredna komora Srbije i Institut ekonomskih nauka.

Gde se nalazimo

Kontakt

Topličin venac 11/4

11000 Beograd

tel/fax. +381 11 2186 730

tel/fax. +381 11 2186 740

RADNO VREME: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…