Korak po korak - Novi program za podršku start-up kompanijama i socijalnim preduzećima u Srbiji

Evropski investicioni fond (EIF) i Erste Banka potpisali su ugovor o garancijama, sa ciljem podrške mikro-preduzećima u Srbiji u okviru Programa EU za zapošljavanje i socijalnu inovaciju (EaSI).

Ugovor će pokriti kreditni portfolio od 4,7 miliona evra za približno 850 srpskih mikro-preduzeća, koja će moći da imaju koristi od kredita po atraktivnim uslovima, bez obezbeđivanja dodatnih garancija. Prijavljivanje za mikro-kredite biće moguće od 5. decembra ove godine.

Ovo je prvi korak u realizaciji programa socijalnog bankarstva „Korak po korak“ u Srbiji, koji je Erste Grupa pokrenula u centralnoj i istočnoj Evropi (CIE) i Austriji, kako bi podržala klijente koji su tradicionalno nedovoljno obuhvaćeni bankarskim uslugama: nove biznise, uključujući i početnike u preduzetništvu, socijalna preduzeća, organizacije civilnog društva, kao i lica u riziku od siromaštva.

Program „Korak po korak“ će u prvoj fazi u Srbiji podržati firme sa istorijom poslovanja manjom od 24 meseca u osnaživanju njihovih biznisa, zatim socijalna preduzeća bez obzira na dužinu poslovanja, kao i nove biznis ideje koje karakteriše održivost i tržišni potencijal, nudeći im pristup osnovnim finansijskim proizvodima, adekvatne finansijske savete i kontinuirano mentorstvo. Naredne godine, u Srbiji će se u okviru programa razvijati usluge za organizacije civilnog društva, a tokom 2018. za pojedince u riziku od siromaštva.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…