Obuka za poglavlje 22 - regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Srpska asocijacija regionalnih razvojnih agencija (SARRA) organizovala je 22 -23.juna 2017. godine u Beogradu obuku “Razvoj kapaciteta akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za jačanje uloge u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom u okviru Poglavlja 22 – Regionalna politika I koordinacija strukturnih instrumenata”.

Obuci, čiji organizator je bila Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd, prisustvovali su zaposleni iz regionalnih razvojnih agencija Beograd, Požarevac i Loznica, kao i predstavnici Razvojne agencije Srbije.

Tokom dva dana obuke predstavnici RRA i RAS-a imali su prilike da čuju sve o pregovaračkom poglavlju 22, principima, ciljevima i instrumentima Kohezione politike EU, planiranu, programiranju, monitoirngu i evaluaciju u okviru Kohezione politike, kao i o procesu planiranja i programiranja evropskih strukturnih i investicionih fondova i uspostavljanje sistema za praćenje, izveštavanje i vrednovanje.

Obuka je podržana od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta "Podrška pregovorima sa Evropskom unijom u Srbiji".

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…