ISTER projekat

U fokusu ISTER projekta jeste izazov povezivanja rimskog nasleđa, koji se odražava kroz nizak nivo ulaganja i povezanosti između kulturnog nasleđa i lokalnih/regionalnih komercijalnih sektora, kao i u dimenzijama vidljivosti i atraktivnosti i podizanja svesti o značaju kulturnog nasleđa kao pokretača regionalnog razvoja.

Koračajući dalje od izolovanog i nepovezanog rimskog kulturnog nasleđa, ISTER se bavi teritorijalnom dimenzijom rimskih ruta kao internacionalnim elementom koji prevazilazi državne granice zemalja Dunavskog regiona i pruža priliku za razmenu i zajednički razvoj. Stoga, glavni cilj ISTER projekta jeste ponovno otkrivanje i obnavljanje antičke mreže rimskih puteva i naselja duž Dunavskog regiona, kao ključnog pokretača u promociji teritorijalnog razvoja. ISTER promoviše ovu rimsku mrežu puteva i naselja kao priliku za jačanje teritorijalne konkurentnosti i održivi rast Dunavskog regiona.

ISTER se oslanja na tri ključna pravca razvoja lokalne atraktivnosti:

 1. Usvajanje višeslojnog lanca upravljanja u cilju jačanja institucija u Dunavskom regionu, kroz izgradnju kapaciteta i kolektivno mapiranje znanja.
 2. Upotrebu naprednih alata i tehnologija za bolju dostupnost, vidljivost i valorizaciju rimskih ruta i naselja, postavljajući time temelje za tematsku kulturnu rutu baziranu na rimskom nasleđu sa narativnom funkcijom, oživljavanje antičkih dobara i promociju neobnovljivog, krhkog i još uvek neistraženog i neiskorišćenog rimskog nasleđa.
 3. Stvaranje uslova za prelazak sa upotrebe starih strateških pristupa (zaštita kroz izolaciju) na nove integrativne metode koje unapređuju strateški i zakonski okvir u područjima Dunavskog regiona.

 

Projektni partneri

 

 • Nacionalni muzej istorije Transilvanije, Rumunija
 • URBASOFIA, Rumunija
 • Opština Alba Iulia, Rumunija
 • Bugarski ekonomski forum, Bugarska
 • Dunavska transnacionalna razvojna neprofitna grupa, Mađarska
 • Gradska opština Vesprem, Mađarska
 • Gradski muzej Ljubljana, Slovenija
 • Naučno istraživački centar Bistra Ptuj, Slovenija
 • Geodetski institut Slovenije
 • Univerzitet prirodnih dobara i nauka o životu, Beč, Austrija
 • Rimski grad Karnunum, Arheološki park Karnuntum, Austrija
 • Regionalno urbanističko telo Istočnog Virtemberga, Nemačka
 • PAKORA – Mreža gradova i regiona, Nemačka
 • Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd, Srbija
 • Razvojna agencija Una-Sana kantona, Bosna i Hercegovina

 

Pratite ISTER na društvenim mrežama:

Facebook     l    Twitter    l    LinkedIn

 

Projekat se finansira iz sredstava Evropske unije (ERDF, IPA, ENI)

http://www.interreg-danube.eu/ister

RAREI

RAREI predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa grada Beograda kao evropskog regiona, kao i ključnog nosioca saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama u procesu evropskih integracija. RAREI je akreditovana od strane Razvojne agencije Srbije. Naši članovi su Grad Beograd, Privredna komora Srbije i Institut ekonomskih nauka.

Gde se nalazimo

Kontakt

Topličin venac 11/4

11000 Beograd

tel/fax. +381 11 2186 730

tel/fax. +381 11 2186 740

RADNO VREME: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…