250 miliona evra i garancija EU za kreditiranje malih i srednjih preduzeća u jugoistočnoj Evropi

Mala i srednja preduzeća u sedam zemalja jugoistočne Evrope (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Moldavija, Rumunija i Srbija) će ostvariti lakši pristup rizičnom kapitalu i to zahvaljujući garanciji Innovfin-a,

kreditnog instrumenta EU u okviru programa Horizon 2020. Sporazum koji su danas potpisali Evropski investicioni fond(EIF) i nemačka bankarska grupa ProCredit će omogućiti bankama da sklope nove kreditne ugovore sa malim i srednjim preduzećima i preduzećima srednje tržišne kapitalizacije u ukupnom iznosu od 250 miliona evra u naredne dve godine.

Karlos Moedaš, evropski komesar za istraživanje, nauku i inovacije, izjavio je: “Kreditni sporazum koji je danas potpisan je otvoren za sva mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije u državama članicama EU, ali i u državama koje učestvuju u programu Horizon 2020 u jugoistočnoj Evropi. Cilj sporazuma je da se podstaknu investicije u inovativne kompanije radi rasta i zapošljavanja.”

Evropski investicioni fond i EU, u okviru InnovFin garancije za mala i srednja preduzeća, garantuju za do 50 odsto iznosa kredita namenjenih aktivnostima u oblasti inovacija. Ovo je deo nove generacije finansijskih instrumenata razvijenih u okviru programa Horizon 2020, okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije (IP/14/670).

Kontekst

Instrument InnovFin obezbeđuje garancije i kontragarancije za finansiranje dugovanja u rasponu od 25.000 do 7,5 miliona evra sa ciljem da poboljša pristup kreditnom finansiranju za inovativna mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije (do 499 zaposlenih). Instrumentom upravlja EIF dok kredite obezbeđuju finansijski posrednici – banke i druge finansijske institucije – u državama članicama i pridruženim zemljama. U okviru ovog instrumenta, garanciju finansijskim posrednicima daje EIF i to u iznosu gubitaka nastalih usled finansiranja duga koje pokriva ovaj instrument.

InnovFin garancija za mala i srednja preduzeća je deo “Finansiranja EU za inovatore”, odnosno nove generacije finansijskih instrumenata i savetodavnih usluga EU koje su razvijene u okviru programa Horizon 2020 sa ciljem da se inovativnim preduzećima obezbedi bolji pristup finansiranju. Na ovaj način će u istraživanje i inovacije širom Evrope biti uloženo do 48 milijardi evra.

O programu Horizon 2020

Evropska unija je 1. januara 2014. pokrenula novi program za finansiranje istraživanja i inovacija  pod nazivom Horizon 2020. U periodu od sedam godina, u projekte inovacija i istraživanje će biti uloženo gotovo 80 milijardi evra, čime će se podržati konkurentnost evropske privrede i proširiti granice ljudskog znanja. Budžet EU za istraživanje je usmeren uglavnom na unapređenje svakodnevnog života u oblastima poput zdravstva, životne sredine, saobraćaja, hrane i energetike. Istraživačka partnerstva sa farmaceutskom, vazduhoplovnom, automobilskom i elektronskom industrijom će podstaći i kombinaciju privatno-javnih investicija, a sve u cilju podrške daljem rastu i zapošljavanju visokokvalifikovane radne snage.

 

Opširnije: http://europa.rs/250-miliona-evra-i-garancija-eu-za-kreditiranje-malih-i-srednjih-preduzeca-u-jugoistocnoj-evropi/

RAREI

RAREI predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa grada Beograda kao evropskog regiona, kao i ključnog nosioca saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama u procesu evropskih integracija. RAREI je akreditovana od strane Razvojne agencije Srbije. Naši članovi su Grad Beograd, Privredna komora Srbije i Institut ekonomskih nauka.

Gde se nalazimo

Kontakt

Topličin venac 11/4

11000 Beograd

tel/fax. +381 11 2186 730

tel/fax. +381 11 2186 740

RADNO VREME: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…