Услуге

Информације у вези са:

 • започињањем пословања и пословањем постојећег сектора МСПП;
 • националним програмима за подршку МСПП;
 • доступним изворима финансирања за МСПП (домаћим и страним);
 • коришћењем база података Регионалне развојне агенције;
 • правном регулативом из области пословања;
 • удруживањем МСПП, формирањем и радом кластера, удружења, задруга;
 • иновацијама и заштитом интелектуалне својине;
 • могућностима стварања пословних партнерстава;
 • специјализованим услугама и пружаоцима тих услуга;
 • пословним и иновативним инкубатора;
 • националним прописима и стратешким документима од значаја за регионални развој;
 • доступним домаћим и међународним програмима и пројектима из области регионалног развоја;
 • активним и потенцијалним инвеститорима у Региону;
 • примерима добре праксе из области регионалног развоја и другим информацијама од значаја за Регион;
 • осталим информисањем према захтеву клијената.

Стандардизоване и специјализоване обуке из различитих области, релевантних за пословање ММСПП, „старт уп“ сектор и потенцијалне предузетнике:

 • обука за почетнике у бизнису – (у трајању од два дана);
 • припрема бизнис плана и пословање са банкама (у трајању од два дана);
 • преглед стандарда квалитета и заштите животне средине (у трајању од два дана);
 • финансијско управљање (у трајању од два дана);
 • иновације (у трајању од један дан);
 • извоз – за оне који први пут извозе (у трајању од два дана);
 • припрема за Јединствено европско тржиште (у трајању један дан);
 • маркетинг и продаја (у трајању од два дана);
 • информационе технологије и пословање (у трајању од један дан).
 • електронско пословање ( у трајању од један дан)
 • инвестициона спремност (у трајању од два дана);

Консалтинг услуге:

 • помоћ у изради бизнис плана, финансијских анализа и кредитних апликација;
 • пословно и финансијско планирање;
 • пружање подршке у развоју иновативности и дијагностификовање иновационих потенцијала малих и средњих предузећа ради повећања њихове конкурентности и отварања нових радних места;
 • провера стања у пословању;
 • израда маркетинг плана за МСПП.
 • припрема и пријављивање за програме надлежних министарстава, Националне агенције за регионални развој, Фонда за развој;
 • припрема и спровођење регионалних развојних стратегија;
 • подршка оснивачима.

Специјализовани програми подршке

Програм подршке кластерима

Програм подрске развоју кластера развијен је на основу висегодисњег искуства у раду са кластерима у оквиру националних програма за подрску развоју кластера. У оквиру овог програма Регионална развојна агенција Београд пруза следеце врсте услуга:

 • стручна подршка кластерским иницијативама;
 • стручна подршка у успостављању кластера;
 • стручна подршка у развоју кластера;
 • стручна подршка у припремама предлога пројеката;
 • стручна подршка у реализацији пројеката;
 • реализација едукативних програма;
 • пружање консалтинг услуга и складу са потребама кластера/чланица кластера.

Програми подршке конкурентности и брзорастућим МСПП

Основни циљ програма је јачање конкурентности малих и средњих предузећа, предузетника и задруга, кроз усклађивање њиховог пословања са захтевима међународних стандарда пословања, унапређење пословних процеса, производа и услуга и јачање људских ресурса.

Менторинг за МСПП

Менторинг програм је део националног програма за подршку малим и средњим предузећима и предузетницима, који се реализује по методологији која је развијена у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА). Менторинг програм је специфична врста нефинансијске подршке предузећима и предузетницима, који су суочени са извесним проблемима у текућем пословању или се налазе у пресудном тренутку за даљи развој.

Менторинг програм представља заједнички рад ментора и предузетника у циљу налажења најповољнијих решења за будуће пословање. Ментор помаже предузетнику да проучи тренутну пословну ситуацију, евентуалне проблеме и сметње за даљи развој.

Менторинг услуга је временски ограничена. Процес започиње заједничком анализом тренутног стања и проблема, наставља се припремом плана за превазилажење потешкоћа и сарадњом на реализацији планираних активности.

Реегионална развојна агенција Београд реализује менторинг програм за мала и средња предузећа од самог почетка његове имплементације у Србији почев од пилот пројекта са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА) од 2009 године.

Програм подршке женском предузетништву

Општи циљ програма је развој женског предузетништва кроз усклађивање пословања са захтевима међународних стандарда пословања, унапређивање пословних процеса, производа и услуга и јачање људских ресурса.

РАРЕИ

РАРЕИ представља кључног носиоца развојних процеса града Београда као европског региона, као и кључног носиоца сарадње са релевантним међународним и домаћим институцијама у процесу европских интеграција. РАРЕИ је акредитована од стране Развојне агенције Србије. Наши чланови су Град Београд, Привредна комора Србије и Институт економских наука.

Где се налазимо

Контакт

Топличин венац 11/4

11000 Београд

тел/факс +381 11 2186 730

тел/факс +381 11 2186 740

РАДНО ВРЕМЕ: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…