О РАРЕИ

 
Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд – РАРЕИ основана је 2002. године и акредитована од стране Развојне агенције Србије. Наши чланови су Град Београд, Привредна комора Србије и Институт економских наука. Као институција која је утемељена на Закону о регионалном развоју, РАРЕИ представља координатора развоја на територији Града Београда, и као такви смо препознати од стране домаћих и међународних развојних институција.

РАРЕИ представља кључног носиоца развојних процеса града Београда као европског региона, као и кључног носиоца сарадње са релевантним међународним и домаћим институцијама у процесу европских интеграција. РАРЕИ служи као независни покретач и тачка сусрета јавног, приватног и цивилног сектора у региону. Запослени у РАРЕИ имају значајно искуство у управљању пројектима финансираним од стране ЕУ, међународних и домаћих донатора. Ово искуство подразумева управљање комплетним пројектним циклусом, од припремне фазе, кроз имплементацију, координацију и надзор, као и извештавање.

РАРЕИ је успешно припремила и реализовала велики број пројеката финансираних од стране ЕУ, међународних и билатералних донатора, као и националних фондова, у областима регионалне сарадње, друштвено-економског развоја, предузетништва, образовања младих, конкурентности и иновација.

РАРЕИ пружа подршку градској администрацији и осталим заинтересованим странама у региону (јавне компаније и организације финансиране од стране Града Београда) у припреми предлога пројеката и имплементацији одобрених пројеката. Кроз едукацију, тренинге и консултантске услуге заинтересованим странама у областима управљања пројектима, туризма, културе, руралног развоја, зелених технологија, иновативног и одрживог економског развоја, РАРЕИ развија пројекте који доприносе развоју београдског региона.
 
ВИЗИЈА РАРЕИ
 
Београд као развијени европски регион.
 
МИСИЈА РАРЕИ
 
Рареи Београд као:
- focal point стратешког развоја Града Београда као европског региона.
- focal point домаћим и међународним институцијама и организацијама у процесу европских интеграција,
- focal point за координацију извора финансирања и активности за реализацију пројеката.
- focal point за снажну подршку ММСПП сектору
 
ЦИЉЕВИ РАРЕИ
 
У складу са неопходношћу за континуираним одрживим друштвено-економским развојем региона Београд, развојем јаке и динамичне привреде, модерне инфраструктуре, стварањем нових радних места, стварањем повољне климе за привлачење инвеститора, као и услова бољег и квалитетнијег живота, РАРЕИ Београд је фокусирана на четири основна циља:
 
1. развој региона Београд, у складу са стратешким документима на националном и регионалном нивоу, као и са модерним трендовима развоја европских региона,
2. динамичан и ефикасан развој сектора ММСПП и пољопривреде, који су носилац процеса новог запошљавања и квалитетније привредне структуре,
3. развијени и међусобно координирани капацитети градске управе и градских општина на територији региона Београд (људски, материјални, програмски и сл.),
4. обезбеђивање средстава за реализацију кључних развојних пројеката региона Београд из међународних и домаћих извора финансирања, у циљу подршке и релаксације буџета града Београда, као и подршке процесу европских интеграција.
 
 

_____________________________________________________________________________ 

РАРЕИ прикупља податке о личности од пословних партнера, у склопу свог редовног пословања. Обавештење и одлуку у вези са тим можете погледати на следећим линковима:

_____________________________________________________________________________

Подаци се објављују у складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 159/2020).

РАРЕИ

РАРЕИ представља кључног носиоца развојних процеса града Београда као европског региона, као и кључног носиоца сарадње са релевантним међународним и домаћим институцијама у процесу европских интеграција. РАРЕИ је акредитована од стране Развојне агенције Србије. Наши чланови су Град Београд, Привредна комора Србије и Институт економских наука.

Где се налазимо

Контакт

Топличин венац 11/4

11000 Београд

тел/факс +381 11 2186 730

тел/факс +381 11 2186 740

РАДНО ВРЕМЕ: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…