Nove registracione prijave za osnivanje

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve korisnike da 1. marta 2016. godine počinje da se primenjuje novi Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija.

Ovim pravilnikom propisane su nove jedinstvene registracione prijave (JRPPS obrasci) koje su korisnici obavezni da popune prilikom prijave osnivanja.

Navedenim Pravilnikom omogućava se da se jedinstvenom prijavom osnivanja izvrši i prijava Poreskoj upravi za paušalno oporezivanje preduzetnika, odnosno prijava za PDV obveznike.

Na taj način je u potpunosti zaživeo jednošalterski sistem registracije prilikom osnivanja privrednih subjekata zahvaljujući kojem korisnici ne moraju da dostavljaju dodatnu dokumentaciju Poreskoj upravi, već samo popunjavaju JRPPS obrazac.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…