Poziv za dostavljanje predloga projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u Beogradu koji će se sufinasirati i realizovati od 1. januara do 28. februara 2017.

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za sport i omladinu, Beograd, Kraljice Marije br. 1, upućuje POZIV za dostavljanje predloga projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u gradu Beogradu koji će se sufinansirati i realizovati u periodu od 1. januara do 28. februara 2017. godine

Predmet ovog konkursa su projekti od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koji će se realizovati tokom u periodu od 1. januara do 28. februara 2017. godine, a koji su besplatni za učenike završnog razreda osnovnih škola i učenike svih razreda srednjih škola u Beogradu.

Predlozi projekata koji su predmet ovog javnog poziva su:
- Projekti koji se odnose na rad sa talentovanim mladima
- Projekti koji se odnose na rad sa mladima iz marginalizovanih grupa i disfunkcionalnih porodica 
- Projekti iz oblasti nauke
- Projekti iz oblasti kulture
- Projekti iz oblasti umetnosti
- Projekti obuke tradicionalnim veštinama starih zanata

Obavezni uslovi:
 - da svi kandidovani projekti budu besplatni za korisnike.
 - da se projekat realizuje (direktan rad sa korisnicima) tokom januara i februara meseca 2017. godine, i to u trajanju od najmanje 16 časova (1 čas=60 minuta) tokom svakog od ta dva meseca, odnosno ukupno najmanje 32 časova u toku pomenutog perioda.
- da nosilac projekta ima sedište na teritoriji grada Beograda;
- posedovanje referenc liste za predlagače projekata koji prvi put dostavljaju projekte (iskustvo u realizaciji projekata, preporuke eksperata); 
- da je obezbeđeno najmanje 10% od ukupnih troškova projekta iz sopstvenih sredstava ili nekog drugog izvora;
-     da je otvoren i aktivan dinarski podračun u Upravi za trezor Ministarstva finansija Republike Srbije i da isti nije u blokadi;

Poziv se upućuje:
- Udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima, ustanovama, naučnoistraživačkim institutima i drugim pravnim licima 

Potrebna dokumentacija (upustvo koje sadrži propisane uslove koje predlagač treba da ispuni za organizovanje projekta i obrazac prijave koji je sastavni deo predloga projekta) preuzima se sa zvaničnog web sajta Grada Beograda: www.beograd.rs 

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 715-7430, 715-7507 ili u Sekretarijatu za sport i omladinu, Kraljice Marije 1/HI (kancelarija 1106) svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje predloga je 7. oktobar 2016. godine.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…