Javni poziv mentoring za MMSPP i zadruge – rok 21.06.2016. godine

Razvojna agencija Srbije objavila je Javni poziv za realizaciju standardizovane usluge mentoringa, koji se objavljuje u skladu sa Programom Ministarstva privrede – Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini

, koji se realizuje u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS) a preko akreditovanih razvojnih agencija (ARRA) sa sedištem u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Zaječaru, Kruševcu i Loznici.

CILj

Podrška nesmetanom razvoju i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji NARR (koju je preuzela RAS), razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor, u direktnom kontaktu i radu sa osnivačem i/ili odgovornim licem privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom zadruga, sprovodi određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku), i to u prostorijama korisnika. Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i menadžment/uprava zadruga (odnosno delegirana lica organa uprave zadruge) i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

SADRŽAJ MENTORING USLUGA

▪ Dijagnostikovanje poslovanja;

▪ Pomoć u pripremanju razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta, zadruge;

▪ Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;

▪ Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSP i zadruge;

▪ Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;

▪ Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;

▪ Savetovanje/koučing;

▪ Obuka;

▪ Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

USLOVI JAVNOG POZIVA

Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju:

Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga i zadruge čija delatnost podrazumeva proizvodnju i zanatske usluge, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

▪ većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;

▪ izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

▪ ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju,

i zadruge koji ispunjavaju sledeće uslove:

▪ da im definisana pretežna delatnost u Ugovoru o osnivanju (osnivački akt) podrazumeva proizvodnju i zanatske usluge (osim primarne poljoprivredne proizvodnje)

▪ da su izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

▪ da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju,

Zainteresovani kandidati podnose prijave u tri kategorije:

▪ Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) – registrovani posle 1. marta 2014. godine;

▪ Postojeći privredni subjekti – registrovani pre 1. marta 2014. godine;

▪ Zadruge.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. Za novoosnovane privredne subjekte:

▪ Popunjen obrazac 1 – prijava;

▪ Izvod o registraciji preduzeća/radnje (overena kopija);

2. Za privredne subjekte koji su registrovani pre 1. marta 2014. godine:

▪ Popunjen obrazac 1 – prijava;

▪ Izvod o registraciji preduzeća/radnje, overena kopija

▪ Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja – podnosilac zahteva, izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja javnog poziva (original ili overena kopija);

▪ Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2015. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu (izjava potpisana i overena pečatom privrednog subjekta).

3. Za zadruge:

▪ Popunjen obrazac 1 – prijava;

▪ Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac Prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja konkursa (orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);

▪ Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2015. godinu, za koje ovlašćeno lice iz zadruge mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu ( izjava potpisana i overena pečatom zadruge).

DOSTAVLjANjE PRIJAVA

Za sve dodatne informacije  i pomoć oko pripreme dokumentacije možete se obratiti Regionalnoj agenciji za razvoj i evropske integracije Beograd.

Kontakt osobe za ovaj javni poziv su: Ljiljana Marković, telefon 011/2186730, e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., Olga Radulović ,telefon 011/2186 740, e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., Miloš Milovanović , telefon 011/2186 740, e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Jelena Grbić, telefon 011/2186 740, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom , dostaviti do 21.06.2016. godine poštom ili lično na adresu :

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd

Adresa: Topličin venac 11/4, Beograd

 

Prateća dokumentacija:

Uputstvo za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa   

Formular- Mentoring

Obrazac 1 – Mentoring

Obrazac 2 – Mentoring

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…