Peti broj biltena – IPARD na dlanu

IPARD Upravljačko telo Vas sa zadovoljstvom obaveštava da je izašao novi, peti broj biltena – IPARD na dlanu.

U cilju što efikasnije pripreme IPARD III programa, Stalna radna grupa za ruralni razvoj regiona jugoistočne Evrope (SWG/RRD) u proteklom periodu je sa predstavnicima Evropske komisije i predstavnicima Operativnih struktura država korisnica IPARD fondova organizovala tri video-konferencije. Teme o kojima su diskutovali šefovi Upravljačkih tela i direktori IPARD agencija odnosile su se, pre svega, na predložene izmene postojećeg Sektorskog sporazuma kao odgovor na krizu prouzrokovanu COVID 19, zatim na Vodič za programiranje IPARD III programa, kao i na predloge dela budućih mera u sklopu programskog razdoblja 2021-2027.
Ono što se u vezi budućeg programiranja sa sigurnošću može reći jeste da će ovog puta državama kandidatima za članstvo u EU biti na raspolaganju set od 13 mera. Novina u odnosu na IPARD II program su Mera 12 – Finansijski instrumenti i Mera 13 – Inovacije i transfer znanja. Ostale mere odnose se na: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava - Mera 1, Podršku uspostavljanju proizvođačkih grupa - Mera 2, Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva - Mera 3, Agroekološko-klimatske mere i meru organske proizvodnje - Mera 4, Sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja, LEADER pristup - Mera 5, Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu - Mera 6, Diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja - Mera 7, Unapređenje obuka - Mera 8, Tehničku pomoć - Mera 9, Savetodavne službe - Mera 10 i Podizanje i zaštitu šuma - Mera 11.


Više informacija možete naći na ovom linku.

RAREI

RAREI predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa grada Beograda kao evropskog regiona, kao i ključnog nosioca saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama u procesu evropskih integracija. RAREI je akreditovana od strane Razvojne agencije Srbije. Naši članovi su Grad Beograd, Privredna komora Srbije i Institut ekonomskih nauka.

Gde se nalazimo

Kontakt

Topličin venac 11/4

11000 Beograd

tel/fax. +381 11 2186 730

tel/fax. +381 11 2186 740

RADNO VREME: 07:30-15:30

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…